Øvingsoppgaver 2 av 15

Hva skal du gjøre med medisinrester som ikke lenger er i bruk?