Øvingsoppgaver 1 av 15

Såkalt EE-avfall skal du kunne levere inn gratis. Hva er EE-avfall?