Retningslinjer

Regler og praktisk gjennomføring

Det er maks tre elever på hvert lag. Det er ingen begrensinger på hvor mange lag fra hver skole som kan delta – jo flere jo bedre. Ved sykdom kan man benytte reserver som ikke er med på andre lag.

I hver runde skal 30 spørsmål besvares av hvert lag. Quizen kan kun tas én gang per lag. Laget må besvare alle spørsmål for å få sendt inn svarene.

Lærer godkjenner besvarelsene før de sendes inn. Dette skjer på eget område ved pålogging som lærer. Ved å godkjenne besvarelsen, "anerkjenner" lærer laget som har gjort besvarelsen og den sammenhengen besvarelsen er gjort i.

Før oppstart av konkurranserundene, oppfordres lærerne til å sette av 1-2 timer med gjennomgang av læringsressursene som ligger på siden vår. Ulike læringsressurser blir knyttet til hver konkurranserunde - læreren får beskjed om hvilke i forkant av hver runde.

Spørsmål til quizen vil ellers hentes fra læringsmål for 6. og 7. trinn. Elevene bør også oppmuntres til å følge med i media, da det i hver runde vil bli stilt aktuelle spørsmål om hva som har skjedd rundt om i verden.

I hver av de tre rundene får elevene én skoletime til disposisjon. Hver enkelt skole må sette av den samme dagen til gjennomføring av konkurransen for alle deltagende lag ved skolen.
Det er IKKE lov å bruke hjelpemidler under quizen.

Elevene finner selv på navn til sitt lag. Det kan være lurt å minne de på at dette navnet skal de bruke hele året, og bør velges med omhu.

 

Hva kreves av skolen?

Gruppene som deltar må ha én ansvarlig lærer som er Juba sin kontaktperson, og som mottar informasjon fra oss gjennom skoleåret. Denne personen er samtidig ansvarlig for at oppgavene blir besvart under oppsyn av lærere og uten hjelpemidler av noe slag.