Øvingsoppgaver 3 av 15

Mange mener at vindmøller er en miljøvennlig måte å produsere strøm på. Men vindmøller er ikke noen ny oppfinnelse. Hvilket land var det første til å ta vindmøller i bruk - for 4.000 år siden?