3. runde 2 av 30

Hvor mange regioner ønsker kommunalministeren å dele Norge inn i?