3. runde 1 av 30

Hva heter kommunalministeren i Norge?