Konkurransen

Organisasjonen Juba tilbyr et engasjerende og morsomt undervisningsopplegg for 6. og 7. trinn gjennom kunnskapskonkurransen Hvem blir Norgesmester. Konkurransen er en del av modningsprogrammet Trygg Oppvekst, og er støttet av Helsedirektoratet. Deltakelse er gratis. 

 

Innhold og premier

Hvem blir Norgesmester er en kunnskapskonkurranse som går over tre runder i løpet av et skoleår. Dette gjennomføres i klasserommet i regi av lærer, i lag på tre og tre elever. Hver runde består av 30 spørsmål innen rus, miljø og samfunnsaktuelle spørsmål. 
Det oppfordres til å bruke læringsressursene felles i klassen i for- eller etterkant av quizen. Disse er knyttet opp mot kompetansemål i samfunnsfag og naturfag.

På våren kåres vinnerne av konkurransen, som vinner flotte aktivitetspremier for hele klassen. Klasser som deltar i alle tre runder får tilsendt diplom og nøkkelreim til alle deltagende elever. I tillegg trekkes det ut tre flotte klassepremier blant deltakende skoler. 

Påmelding og registrering

Det er kun lærer som kan melde på sin skole og klasse(r). Dette gjøres ved å klikke på «For lærere» øverst i høyre hjørne. Etter at klassen er påmeldt oppretter elevene lag på maks tre og tre elever i hvert lag. Elevene finner selv på navn til sitt lag. 

Runder 2018/2019

Området på siden hvor man kan ta quizen er åpen tre uker for hver runde.  Etter registrering mottar lærerne påminnelse på e-post om når den er åpen. 

1. runde: Uke 46, 47 og 48 (2018)

2. runde: Uke 4, 5 og 6 (2019)

3. runde: Uke 11, 12 og 13 (2019)