Om konkurransen

Organisasjonen Juba tilbyr et aktiviserende, involverende og holdningsskapende undervisningsopplegg for 6. og 7. klassetrinn gjennom kunnskapskonkurransen ”Hvem blir Norgesmester?”, en del av Trygg Oppvekst. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Deltakelse er gratis.

Konkurransens innhold

"Hvem blir Norgesmester?" er en kunnskapskonkurranse som går over tre runder i løpet av et skoleår.
Elevene skal i løpet av skoleåret, i lag på tre og tre, besvare quizen som består av 30 spørsmål innen rus, miljø og samfunnsaktuelle spørsmål.

Skoler som deltar i alle tre rundene, får tilsendt diplom og nøkkelreim til alle deltagende elever. I tillegg trekkes det ut tre flotte klassepremier blant skolene som deltar og fullfører konkurransen. 

Påmelding og registrering

Det er kun lærer som kan melde på sin skole og klasse(r). Etter at klassen er påmeldt, oppretter man lag på maks tre og tre elever i hvert lag. Elevene finner selv på navn til sitt lag.

Konkurransens gang             

Selve konkurransen går over 3 runder i løpet av skoleåret 2018/19. Området på siden hvor man kan ta quizen er åpen tre uker for hver runde. Dere mottar beskjed på e-post om når den er åpen. 

Det er ikke lov å bruke hjelpemidler under gjennomføring av quizen.

1. runde: Uke 46, 47 og 48 (2018)

2. runde: Uke 4, 5 og 6 (2019)

3. runde: Uke 11, 12 og 13 (2019)

Etter tredje runde kåres 1., 2. og 3. plass!
I tillegg trekkes det ut ekstrapremier til noen heldige klasser!

Alle fullførende skoler vil få tilsendt diplomer og nøkkelreim.