Retningslinjer

Organisasjonen JUBA tilbyr et aktiviserende, involverende og holdningsskapende undervisningsopplegg for 6. og 7. klassetrinn gjennom kunnskapskonkurransen ”Hvem blir norgesmester?”. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Deltakelse er gratis.

Konkurransens innhold 

"Hvem blir norgesmester?" er en kunnskapskonkurranse som går overt tre runder i løpet av et skoleår.

Elevene skal i løpet av skoleåret, i lag på tre og tre, besvare quizen som består av 30 spørsmål innen rus, miljø og samfunn.

De tre beste lagene møtes til finalen i mai. Her sitter publikummere og jury klare for å lage en flott ramme rundt en spennende avslutning på konkurransen! Det kan kun delta ett lag fra hver av de tre beste skolene under finalen. 

Skoler som deltar i alle tre rundene, får tilsendt diplom og nøkkelreim til alle deltagende elever. I tillegg trekkes en premie på 5000 kroner blant alle skoler som fullfører konkurransen.

Påmelding og registrering

Det er kun lærer som kan melde på sin skole og klasse(r). Etter at klassen er påmeldt, oppretter man lag på maks tre og tre elever i hvert lag. Elevene finner selv på navn til sitt lag.

Konkurransens gang             

Selve konkurransen går over 3 runder i løpet av skoleåret 2016/17. Området på siden hvor man kan ta quizen er åpen tre uker for hver runde, og dere vil motta beskjed på e-post om når den er åpen.

Det er ikke lov å bruke hjelpemidler under gjennomføring av quizen.

1. runde: uke 46, 47 og 48 (2016)

2. runde: uke 3,4 og 5 (2017)

3. runde:  uke 10,11 og 12 (2017)

Etter 3. runde vil ett lag fra hver av de tre beste skolene få beskjed om at de har kommet til finalen, som vil foregå i Trondheim mai 2017. Disse får dekket reise og opphold for tre elever og en lærer (eller annen voksenperson).