Retningslinjer

Organisasjonen Juba tilbyr et aktiviserende, involverende og holdningsskapende undervisningsopplegg for 6. og 7. klassetrinn gjennom kunnskapskonkurransen ”Hvem blir norgesmester?”, en del av Trygg Oppvekst. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Deltakelse er gratis.

Konkurransens innhold 

"Hvem blir norgesmester?" er en kunnskapskonkurranse som går overt tre runder i løpet av et skoleår.

Elevene skal i løpet av skoleåret, i lag på tre og tre, besvare quizen som består av 30 spørsmål innen rus, miljø og samfunn. Fra skoleåret 2017/2018 blir det også lagt inn flere refleksjonsspørsmål.

Skoler som deltar i alle tre rundene, får tilsendt diplom og nøkkelreim til alle deltagende elever. I tillegg trekkes det ut flere flott klassepremier blant skolene som deltar og fullfører konkurransen.

Påmelding og registrering

Det er kun lærer som kan melde på sin skole og klasse(r). Etter at klassen er påmeldt, oppretter man lag på maks tre og tre elever i hvert lag. Elevene finner selv på navn til sitt lag.

Konkurransens gang             

Selve konkurransen går over 3 runder i løpet av skoleåret 2017/18. Området på siden hvor man kan ta quizen er åpen tre uker for hver runde, og dere vil motta beskjed på e-post om når den er åpen.

Det er ikke lov å bruke hjelpemidler under gjennomføring av quizen.

1. runde: uke 45, 46 og 47 (2017)

2. runde: uke 3,4 og 5 (2018)

3. runde:  uke 10,11 og 12 (2018)

Etter 3. runde vil det bli foretatt en trekning av premier. Blant annet kinotur og bowling for hele klassen!

Alle fullførende skoler vil også få tilsendt diplomer og nøkkelreim.